PRAVILA o postupku javnog nadmetanja – licitacije

PRAVILA
o postupku javnog nadmetanja – licitacije za prodaju osnovnih sredstava – putničkih motornih vozila


Leave a reply