Javni oglas

J A V N I    O G L A S

o prodaji službenih vozila putem javne  prodaje  –  licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

Leave a reply