Donatori u 2021. godini

 • Crvena apoteka, Višegrad – januar,
 • Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo – januar,
 • Institut za javno zdravstvo RS – januar,
 • Krayina Investment Corporation Chicago – februar,
 • Bosna lijek d.d. Sarajevo – februar,
 • Fond zdravstvenog osiguranja RS, filijala Foča – februar,
 • Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo – februar, april, jun,
 • Hidroelektrana Višegrad – april,
 • Studenti specijalne edukacije i rehabilitacije iz Foče – mart,
 • Dobrotvorno udruženje Trojeručica, Bijeljina – jun,
 • Momir Savić iz Zvornika – mart,
 • Slobodan Perišić, Njemačka – mart,
 • Spektar Drink, Bijeljina – mart,
 • Tihana Ćeho, Francuska – avgust,
 • Violeta d.o.o Grude – mart,
 • Darko Marić, Čajniče – maj,
 • Biljana Poluga Pajkić, Austrija – maj,
 • Novo Motika, Rogatica – maj,
 • Islamska zajednica, Višegrad – maj,
 • L.Z. i S.Z. iz Švedske – maj,
 • Crveni Krst Višegrad – maj,
 • Crveni Krst Istočno Sarajevo – maj,
 • Crveni Krst Foča- jul,
 • Dragoljub Vasiljević, Holandija – jul,
 • Republička uprava civilne zaštite RS-  jun,
 • IOCC International Orthodox Christian Charities – jul…decembar,
 • Slobodanka Mrkonjić, Sarajevo – jul,
 •  Manastir Ostrog, Crna Gora- avgust,
 • Udruženje građana „Probudi se“ Istočno Sarajevo- jun,
 • Kolo srpskih sestara Banja Luka- avgust,
 • Načelnik Opštine Višegrad Mladen Đurević- oktobar,
 • Hotel „Andrićev konak“, Opština Višegrad – oktobar,
 • Manda i Boris Elinger – oktobar,
 • Aktiv žena i mladih Elektrodistribucije Pale- novembar,
 • Marija Savčić vd direktor JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad – decembar,
 • IPD Institute for Population and Development – novembar,
 • Mirko Savić prof. dr iz Bijeljine – decembar,
 • Manastir Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci – decembar.

    VELIKO HVALA DOBRIM LJUDIMA NA POMOĆI I PODRŠCI KOJA NAM MNOGO ZNAČI…

Leave a reply