PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Zdravstvena služba

Njegovanje osoba sa posebnim potreba predstavlja prije svega jako odgovoran i vrlo iscrpljujući posao koji zahtjeva mnogo pažnje, strpljenja, stručnosti i prije svega ljubavi. A kad se radi s ljubavlju i kada se rad ne smatra samo kao zarada za život to daje dobre rezultate.

Cjelokupna zdravstvena zaštita odvija se na nivou:
1) Primarne zdravstvene zaštite gdje je uključena i stomatološka služba;
2) Specijalističko-konsultativne zaštite koje provode specijalisti u svojstvu spoljnih saradnika.

Korisnicama usluga Doma redovno su na raspolaganju medicinski stručnjaci-specijalisti iz različitih oblasti: neuropsihijatar, ginekolog, pneumatfiziolog, radiolog, oftamolog, hirurg, kardiolog, stomatolog, endokrinoog, klinički psiholog, itd.

Glavna medicinska sestra koordinira rad pomenutih stručnjaka angažovanih u Domu, s tim da su nam dostupni 24 časa putem telefonskih konsultacija. Naše medicinsko osoblje i njegovateljice svojim nesebičnim radom i požrtvovanošću održavaju visok nivo higijene, kako lične tako i kolektivne svih osoba koje se nalaze na smještaju u Domu.


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282