ZAHVALJUJEMO SE SVIM DOBRIM LJUDIMA KOJI SU POMOGLI RAD NAŠEG DOMA!

 • Maksimović Zoran iz Višegrada, 13. 01. 2020.
 • Crveni Krst RS-Pale, 26.02.2020.
 • World Vision- Ministarstvo Banja Luka, 13.04.2020.
 • Budućnost- Derventa, 13.04.2020.
 • Mesna industrija Tulumović, 13.04.2020
 • Hemofarm Banja Luka, industrija lijekova, 11.05.2020.
 • Bema d.o.o. Banja Luka, 11.05.2020.
 • CK RS Istočno Sarajevo, 14.05.2020.
 • SAD, LINKOLN, prikupljanje pomoći organizovala Danijela Posavljak, 18.05.2020.
 • Mladen Đurević i Nedeljko Perišić , maj 2020.
 • Krizni štab – Višegrad, 21.05.2020.
 • CK Višegrad, 25.05.2020.
 • CK IliDZA, 22.05.2020.
 • Vilina Vlas Višegrad, 22.05.2020.
 • Ljilja Guja ,Pale, 25.05.2020,
 • CK PALE, 26.05.2020.
 • Darko Marić, Čajniče, 28.05.2020.
 • Radmila Radosavljević- Višegrad, 18.06.2020.
 • Lizdek Daliborka –Pale, 18.06.2020
 • Darko Marić , Čajniče, 18.06.2020.
 • Srđan Baralić, udruženje stručnih radnika, juli 2020.
 • JZU Institut za Javno zdravstvo 21.08.2020.
 • Violeta –GRUDE, avgust 2020.
 • JZU Institut za Javno zdravstvo, 21.08.2020
 • Adria d.o.o. Višegrad, 21.08.2020.
 • Vasiljević Dragoljub, 21.08.2020.
 • Galenfarm – GRADIŠKA, 21.08.2020.
 • Unicef Sarajevo, 21.08.2020.
 • CARITAS Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo, 21.08.2020.
 • JZU Institut za Javno zdravstvo, Foča, 21.08.2020.
 • Opština Višegrad, 21.08.2020.
 • CRVENA APOTEKA Višegrad, 09.11.2020.
 • CK Višegrad, 09.11.2020.
 • Poljčić Dragica, Višegrad, 09.11.2020.
 • Darko Marić- Čajniče. 09.11.2020.
 • CARITAS Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo, 09.11.2020
 • Dobrotvorna organizacija Trojeručica, Bijeljina, 26.10.2020
 • Goran Jolović, Borike, Rogatica, 09.11.2020.
 • CARITAS, Sarajevo, 23.11.2020.
 • ELEKTRODISTRIBUCIJA Pale, Aktiv zena i omladine, 03.12.2020
 • Centar za socijalni rad Rudo, 25.12.2020.
 • COMTRADE Sarajevo d.o.o. 30.12. 2020.
Leave a reply