PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Stručni tim Doma

Stručni tim Doma sačinjavaju: defektolog, rukovodilac radno-okupacione terapije, glavna sestra, socijalni radnici i psiholog.

Stručni tim prati unapređenja korisnica, njihovo zdravstveno stanje i sve vrste socijalnih potreba. Primarni zadatak Stručnog tima je savjetodavnog karaktera i saradnja sa svim ostalim institucijama sa kojima smo povezani u radu.


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282