PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Računovodstveno - finansisjka služba

Kao jedna od karika u lancu funkcionisanja Ustanove je i računovodstveno-finansijska služba.

Osnovni zadaci službe čine aktivnosti kako na prikupljanju finansijskih sredstava, praćenje njihovog trošenja, izradi analiza poslovanja kao i sve ostale aktivnosti iz domena službe.

Svi navedeni zadaci službe imaju za cilj stvaranje uslova uspješnog funkcionisanja Ustanove, smještaja i boravka korisnica kao i rada zaposlenih.


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282