PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Pravna služba

Naša pravna služba radi na ostvarivanju prava iz oblasti porodičnog prava, penzijsko-invalidskih i drugih propisa koje regulišu socijalnu zaštitu korisnica Doma.

Takođe, prati i okolnosti vezane za roditeljsko staranje i starateljstvo koje predstavlja poseban vid zaštite ličnosti, imovine, prava i interesa lica koja nemaju poslovnu sposobnost ili iz drugih razloga nisu u stanju da se samostalno brinu o sebi.


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282