Održan rodbinski sastanak u Domu za lica sa invaliditetom Višegrad

Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu, koji zbrinjava ženska lica ometena u razvoju, danas je organizovao rodbinski sastanak na kojem su korisnice izvele prigodan kulturno-umjetnički program za roditelje i predstavnike centara za socijalni rad iz cijele BiH.
„Ovo je za nas značajan dan, posebno za naše korisnice, koje su ostavljene od svih i raduju se svakom susretu. Mi, koji radimo u ovoj ustanovi, pokušavamo da nadomjestimo pažnju koja im nedostaje od njihovih porodica“, rekao je direktor ove ustanove Zoran Vasiljević.

On je dodao da zaposleni pomažu korisnicama da kroz radnu okupaciju budu osposobljene za rad.
„Saradnju imamo sa 47 centara za socijalni rad iz cijele BiH“, rekao je Vasiljević, te ukazao na problem naplate potraživanja, koja trenutno iznose oko 800.000 KM, što otežava redovno poslovanje.
On je istakao da je ova ustanova jedina u BiH koja se bavi zbrinjavanjem ženskih lica ometenih u razvoju, te da trenutno ima 175 korisnica.
Glavna medicinska sestra Mirjana Borovčanin rekla je da su korisnice pod stalnim nadzorom 24 časa, te je pohvalila saradnju sa Domom zdravlja Višegrad i Kliničko-bolničkim centrom Foča.
„Imamo 13 medicinskih sestara i 18 njegovateljica, a korisnicima su na raspolaganju medicinski stručnjaci i specijalisti iz različitih oblasti“, kaže Borovčaninova.
Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević čestitao je direktoru i svim zaposlenim radnicima, koji ulažu trud i rad da bi postigli ovako dobre rezultate.
On je dodao da će opština pomagati i u narednom periodu ovu ustanovu da bi se korisnice osjećale što bolje.
Korisnik Zora Antunović kaže da je zadovoljna brigom i smještajem u Domu, da joj je tu lijepo i da ima mnogo drugarica.

Leave a reply