PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Izložba ručnih radova

U Matičnoj biblioteci kulturnog centra, Istočno Sarajevo, povodom 8. marta, organizovana je trodnevna izložba ručnih radova pod nazivom „Čarolija niti“. Pored mnogobrojnih učesnika ove godine, učestvovali su i predstavnici Doma Višegrad, Ankica Savović-rukovodilac radno-okupacione terapije i Violeta Jelesijević-radni terapeut. U okviru izložbe predstavljene su vještine i tehnike rada, predmeti praktičnih namjena i ukrasi iz Art radionice koje su naše korisnice uz pomoć terapeuta radile u proteklom periodu. Pod sloganom „Zlatne ruke, moja mašta, posebni pa šta?“ oduševili smo učesnike i posjetioce izložbe i osvojili prvo mjesto i posebno priznanje za uspješnu primjenu ručnog rada u edukativno-terapijskoj djelatnosti.

Izložba je bila medijski propraćena i prodajnog karaktera a od prikupljenih sredstava obnoviće se sredstva za rad i korisnicama podjeliti odgovarajuće nagrade.


Rodbinski sastanak

U Zavodu za zaštitu ženske djece i omladine Višegrad dana 12.06.2010. godine održan je „Rodbinski satanak“. Na taj dan u ustanovi se okupilo oko 100 gostiju, najveći odziv bio je od strane srodnika i prijatelja naših korisnica, posjetili su nas i predstavnici četiri Centra za socijalni rad, osoblje Zavoda za rehabilitaciju hronično duševnih bolesnika „Jakeš“ kao i osoblje drugih socijalno-zdravstvenih ustanova.

Program povodom rodbinskog sastanka odvijao se u nekoliko etapa, može se izdvojiti priredba koju je osoblje Zavoda pripremilo sa korisnicama kao i nastup KUD-a „Bikavac“ iz Višegrada. Takođe, bio je organizovan obilazak paviljona u kojim su smještene naše korisnice a osoblje Zavoda je bilo na raspolaganju gostima za pružanje informacija o korisnicama i načinu rada u samoj ustanovi.

Nadamo se da su se naši gosti osjećali prijatno kod nas i da će „Rodbinski sastanak“ postati tradicionalno druženje.


1. mjesto - najljepše dvorište

Turistička organizacija opštine Višegrad dana 30.06.2010. godine dodjelila je „Zlatni cvijet“ Zavodu za zaštitu ženske djece i omladine za osvojeno prvo mjesto u akciji „Izbor za najljepše dvorište , terasu i balkon 2010“ u konkurenciji javne ustanove – preduzeća. Ova nagrada je sasvim sigurno satisfakcija osoblju Zavoda koje radi na održavanju i ukrašavanju dvorišta kao i podsticaj za uspješniji daljni rad. Zahvaljujemo se Turističkoj organizaciji Višegrad na uručenom priznanju.JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282