PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Kontakt

Telefon/Fax: +387/(0)58/630-452
                      +387/(0)58/620-099

Adresa: Birčanska bb, 73240 Višegrad

E-mail: zavodvgd@teol.net

HYPO ALPE ADRIA BANK Višegrad
Žiro račun:       552-018-000-133-1282
Devizni račun: 540-109-944-005-061-200-07

NOVA BANKA a.d. Višegrad
Žiro račun: 555-010-0856347247

Direktor: Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

JIB: 4400506120007
PIB: 400506120007

Matični broj: 01022571

Šifra djelatnosti: 87.20

JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282