PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Donacije

Svako pomaže prema svojim mogućnostima. Neko više ili manje, neko rijeđe ili češće.

Ovom prilikom želimo da se javno zahvalimo svim donatorima i da pozovemo sve ljude dobre volje da nam pomognu da život naših korisnica bude ljepši i kvalitetniji.


Zahvaljujemo se:Napominjemo da se sva donirana sredstva evidentiraju kroz odgovarajuću dokumentaciju i raspoređuju se prema prioritetima korisnicama usluga Doma.


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282