PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

O direktoru

Direktor ustanove je Zoran Vasiljević, diplomirani ekonomista. Rođen je 28.08.1964.god. u Višegradu. U JU Dom za lica sa invaliditetom je od samog početka, tj. od ponovnog osnivanja 2003. godine. Tada je Dom bio napušteni prihvatni centar izbjeglih i raseljenih lica a takođe i prethodno uništen ratnim dejstvima tako da je trebalo mnogo truda i rada da se dovede u funkcionalno stanje.

Uz mnogo napora i odricanja direktor je zajedno sa radnicima učestvovao u svim aktivnostima renoviranja objekata Zavoda. Danas je Dom jedno od najuslovnijih i najsvrsishodnijih socijalno-zdravstvenih ustanova u RS, pa i u BiH.

Sadašnje stanje Doma najbolje se ogleda u oduševljenim pogledima posjetilaca Doma, u zahvalnosti roditelja, rodbine i prijatelja naših korisnica kao i u pohvalama i priznanjima od nadležnog Ministartva zdravlja i socijalne zaštite, koje neprestano pristižu.

A sve to zahvaljujući direktoru koji se s velikom odgovornošću i poštovanjem odnosi kako prema svom statusu u ustanovi tako i prema osoblju i korisnicama usluga Doma. Tajna njegovog uspjeha je u ljubavi prema svom poslu a ta ljubav budi sve energije, daje snagu i čini ga neumornim.


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282