U Domu za lica sa invaliditetom vlada porodična toplina i harmonija

U Domu za lica sa invaliditetom vlada porodična toplina i harmonija

Dom za lica sa invaliditetom u Višegradu jedino je utočište za ženske korisnice na prostoru Bosne i Hercegovine sa lakim, umjerenim, težim i teškim mentalnim invaliditetom. U ovoj ustanovi smješteno je 176 štićenica, od toga 36 nepokretnih. Svaka pomoć je dobrodošla. Stoja Vukotić (57) rodom iz Zvornika duže od tri decenije smještena je u ovakve

Read more