PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Aktivnosti

Sa korisnicama mlađe starosne dobi do 18 godina koje su kategorisane kao teža i teška mentalna retardacija, organizovan je rad u igraonici. Svakodnevno, po određenom Planu i programu sa ovom djecom rade psiholog, socijalni radnik i radni terapeut uz dodatnu pomoć defektologa.

Ostvarena je saradnja sa OŠ „Vuk Karadžić“ Višegrad gdje je u specijalno odjeljenje uključena naša korisnica starosne dobi od 15 godina, kategorisana između lake i umjerene mentalne retardacije.

Održane su četiri edukativne radionice sa grupom od dvanaestero djece sa posebnim potrebama u okviru posebno usmjerenog projekta „Podrška djeci ometenoj u psiho-fizičkom razvoju opštine Višegrad“.

Realizacija izleta sa određenim grupama korisnica pokazala se kao veoma korisna i stimulativna za dobro raspoloženje i ponašanje korisnica.

Radno angažovanje korisnica odvija se na „Mini ekonomiji“, sadnji i uzgoju raznovrsnog povrća za sopstvene potrebe, održavanje postojećih sadnica voća kao i pomoći, prema sposobnostima, na mini farmi pilića i svinja, takođe za sopstvene potrebe.

Velika pažnja je posvećenja aktivnostima koje se odnose na uređenje parkovskih površina tokom cijele godine a posebno u martu i aprilu mjesecu.

Na velikoj površini prostora za rekreaciju i odmor naših korisnica uređuju se staze za šetnju, zabavni park između paviljona, opremnjen raznobojnim klupama i klackalicama.

Rezultate svog rada korisnice prezentuju na priredbama i posvećenim manifestacijama koje se održavaju u Domu i tako afirmišu svoj uspjeh u radu.

Posjeta „Aktiva žena“ mjesne zajednice Romanovci, opština Gradiška, prilikom koje su nam uručili značajnu pomoć u hrani, odjeći i obući.

Proslave rođendana naših korisnica!

Naša poetesa – Bojana StjepanovićUčešće naše djece u projektu „Socijalizacija djece RS – Kumbor 2009“ sa ciljem podsticaja razvoja pozitivnih vrijednosti stavova kod djece prema socijalnim, materijalnim i zdravstvenim različitostima koje su prisutne među njima (projekat se realizovao u periodu od 12.06. do 20.06.2009. godine a učestvovalo je troje djece i dva vaspitača pratioca).

„Art radionica“ radi sa 4 sekcije:


„Radionica ručnih radova“ funkcioniše u tri nivoa sa 15 korisnica:


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282